Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Hlídaní dětí

Je realizováno podle aktuálního počtu dětí v jeslích, a to do výše maximální kapacity jeslí.

Dítě se umisťuje na základě "Přihlášky dítěte do jeslí na hlídání". Přihlášky dítěte na hlídání jsou přijímány v Jeslích E. Pittera v kanceláři vedoucí provozu jeslí. S sebou rodiče musí mít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V kanceláři vedoucí provozu jeslí probíhá i dohodnutí konkrétních termínů hlídání pro Jesle E. Pittera. Termíny hlídání v Jeslích K. Štěcha se domlouvají přímo na těchto jeslích osobně nebo telefonicky. Hlídání dětí je třeba vždy dohodnout předem.

Pečující rodič nepřichází o nárok na výplatu rodičovského příspěvku.

Pokud není uvedeno jinak, platí pro hlídání ustanovení pro trvalé umístění.

Platba se platí v hotovosti v kanceláři vedoucí provozu jeslí, popř. v Jeslích K. Štěcha v kanceláři zástupce vedoucího výchovné péče a její výše je stanovena v Ceníku služeb jeslí. U pravidelného hlídání je možnost využití inkasa.

Formy hlídání:

  • pravidelné hlídání - pravidelná docházka 1 den v týdnu
  • nepravidelné hlídání - nepravidelná docházka

Jednotlivé formy hlídání lze kombinovat při zachování zákonem určených  podmínek.

Hlídání může být ukončeno:

  • požádají rodiče
  • dítě dosáhne tří let (s vyjímkou pravidelného hlídání, kde hlídání končí uplynutím školního roku, ve kterém dítě dovrší tří let)
  • dítě není schopno se v prostředí jeslí přizpůsobit
  • rodiče soustavně přes opakované domluvy neplní své povinnosti, zejména porušují domácí řád, dítě 2 měsíce nevyužilo službu, ke které je přihlášeno nebo nejsou plněny podmínky pro poskytování služby
  • z kapacitních důvodů

Přechod dětí z hlídání na trvalé umístění je nutné včas konzultovat s vedoucí provozu jeslí, není automatické.

Je podrobně upraveno Domácím řádem jednotlivých jeslí.

menu-circlecross-circlechevron-down-circle