Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Díky městu a kraji je tu azylový dům pro ženy bez domova již 25 let

Díky finanční podpoře Statutárního města České Budějovice jako svého zřizovatele a dále podpoře Jihočeského kraje může organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o. již 25 let poskytovat pomocnou ruku ženám a matkám s dětmi v tíživé sociální situaci. Jsou to ženy, které obvykle nemají stálou práci, jsou zadlužené, se základním vzděláním a otec se o děti často nestará. Tyto ženy nachází pomocnou ruku v Azylovém domě Filia v centru Českých Budějovic. Pracovníci azylového domu se snaží ženy naučit sociálním dovednostem, které jsou potřebné v běžném životě k udržení práce, bydlení a sociálních kontaktů, a tímto je opětovně do běžného života zapojit.

Přestože si uživatelky hradí sociální službu samy, je třeba provoz azylového domu pokrýt i jinými zdroji. V loňském roce nejvíce přispíval Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice.

V roce 2022 podpořil Jihočeský kraj provoz Azylového domu Filia dvěma dotacemi. V prvním pololetí se jednalo o částku 2.455 tis. v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, který po svém ukončení v červnu 2022 byl nahrazen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 2.512 tis. Od 1. 1. 2023 je poskytování služeb azylové domy opět spolufinancováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje, tentokrát již s pořadovým číslem „VI“.

16.01.2023

menu-circlecross-circlechevron-down-circle