Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Sociální služby

Obecné informace

Sociální služby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o registraci sociálních služeb sp.zn.: OSVZ 20408/2007lumat, Jeslová a azylová zařízení, které bylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Posláním organizace jakožto poskytovatele sociálních služeb je poskytnout osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, pomoc, podporu a ochranu. Svým působením organizace usiluje o zlepšení kvality života uživatelů svých služeb a jejich zařazení do běžného života. Z poskytovaných služeb mají užitek nejen uživatelé služeb, ale celá společnost, neboť organizace se svou činností podílí na ochraně společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Specifickým cílem organizace je podpora funkce rodiny.

Cílovými skupinami, kterým organizace poskytuje sociální služby  zařízení jsou:

  • matky s dětmi a těhotné ženy 
  • ženy

Služby jsou určeny zejména občanům Jihočeského kraje.

Při poskytování služeb se řídí organizace zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a principy, jimiž jsou: profesionalita, individuální přístup, respekt, spolupráce, aktivita, vstřícnost a empatie. Zaměstnanci jsou při výkonu své práce povinni dodržovat výše uvedené zásady, zákonné normy včetně standardů kvality sociálních služeb, vnitřní předpisy organizace, Etický kodex sociálního pracovníka a Etický kodex pracovníka azylového domu vydaného organizací.

U všech služeb jsou zajišťovány základní činnosti, které jsou ze zákona povinné.

Uživatelé služeb mají možnost  účastnit se různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností i společenských akcí pořádaných v azylovém domě.

U všech druhů služeb je zajišťováno poskytnutí základního sociálního poradenství.

menu-circlecross-circlechevron-down-circle