Centrum FILIA
České Budějovice

ikona chlapík

Výchovný plán

Pro každý školní rok je vytvořen rámcový roční plán výchovné péče, který je základem pro zpracování měsíčních plánů výchovné péče na jednotlivých odděleních jeslí.

doc00619220230811123431 001 Centrum Filia České Budějovice - Jeslová a azylová zařízení (JAZ ČB)

Program dne

ČasAktivity
6:00 - 8:00 hodinpříjem dětí
ranní filtr
volná hra
8:00 - 8:15 hodinranní cvičení
8:15 - 11:00 hodinosobní hygiena
svačina
osobní hygiena
výchovné zaměstnání
pobyt venku
10:45 -11:45 hodinosobní hygiena
oběd
osobní hygiena
11:45 - 14:00 hodinspánek dětí
14:00 - 17:00 hodinosobní hygiena
svačina
osobní hygiena
volná hra
postupné propouštění dětí

Výchovná zaměstnání rozdělujeme na několik skupin a průběžně je střídáme:

 1. Tělesná výchova - "rozhýbáme celé tělo"
 2. Rozumová výchova - "učíme se říkanky"
 3. Pracovní výchova - "pohrajeme si se stavebnicemi"
 4. Výtvarná výchova - "poznáváme výtvarné techniky"
 5. Hudební výchova - "zpíváme písničky"
 6. Mravní výchova - "vytváříme kamarádské vztahy"

Kroužky

Nad rámec těchto výchovných zaměstnání jsou na každém oddělení pořádány různé kroužky. Během zvykání dětí na začátku školního roku je konání kroužků přerušeno.

Kroužky 2023/2024

Kroužky budou zahájeny od 23. 9. 2023 - vzhledem k tomu, že jsou kroužky každoročně přehodnocovány, bude jejich seznam doplněn v 2. polovině zaří.

JEP

Oddělení – Koťátka

 1. Pohádkové čtení - pondělí 9:00 - 9:20 hod.
 2. Veselá písnička - úterý 9:00 - 9:20 hod.
 3. Šikovné ručičky - pátek 9:00 - 9:20 hod.

Oddělení – Motýlci

 1. Veselé tanečky - pondělí 9:00 - 9:20 hod.
 2. Šikovné ručičky - úterý 9:00 - 9:30 hod.
 3. Zpívánky - pátek 9:00 - 9:20 hod.

Oddělení - Zajíčci

 1. Tvořílek - pondělí 8:45 - 9:30 hod.
 2. Hýbánky - pátek 9:00 - 9:30 hod.

Oddělení - Ježečci

 1. Zpíváme s flétničkou - pondělí 9:00 - 9:30 hod.
 2. Kuťásek - úterý 9:00 - 9:30 hod.
 3. Taneční kroužek - pátek 9:00 - 9:30 hod.

JKŠ

Odd. mladších dětí - Berušky

 1. Tvořílkové - pondělí 9:00 - 9:30 hod.
 2. Hýbánky - úterý 9:00 - 9:30 hod.

Odd. starších dětí – Krtečci

 1. Tanečky s krtečky - pondělí 9:00 - 9:30 hod.
 2. Šikovné ručičky - úterý 8:30 - 9:15 hod.

JEČ

Včeličky

 1. Hýbánky - úterý 9:00 - 9:30 hod.
 2. Šikulkové - pátek 8:45 - 9:30 hod.

Uvedené časy jsou pouze orientační. Může dojít k časovému posunu z provozních důvodů. Zahájení a průběh jednotlivých kroužků bude podle zájmu rodičů.

menu-circlecross-circlechevron-down-circle